Mateřská škola Kaštánek

Teplice, Na Stínadlech 2388

logo kastanek

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče,

 

 

zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy v termínu

 

od 2.5.2022 do 6.5.2022

 

 

Požadované dokumenty zápisu k předškolnímu vzdělávání
 

1. Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání + kritéria

2.Vyjádření dětského lékaře o očkování (netýká se povinně vzdělavatelných).

3.Informace o průběhu správního řízení.

4.Kopie rodného listu (v případě, že zvolíte jiný způsob podání než osobní). Jestliže využijete osobního podání - originál rodného listu a OP.


V PŘÍPADĚ, ŽE NEMÁTE MOŽNOST VYTIŠTĚNÍ, KONTAKTUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY.( 724961533)


Výše uvedené dokumenty budou řádně vyplněny, podepsány a podány následujícím způsobem v termínu od 2.5 2022 do 6.5.2022:

 

 1. Do datové schránky školy – adresa datové schránky: zjrxgmb.

 2. Emailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu ms.nastinadlech@atlas.cz (nelze jen poslat prostý email či scan).

 3. Poštou (doporučeně) na adresu: Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice, 41501.

 4. Osobním podáním dne 3. 5. 2022 v ředitelně mateřské školy Kaštánek od 8.00 do 16.00 hodin.

 

 

 1. Po obdržení požadovaných dokumentů ředitelka školy ověří jejich úplnost.

 2. Ověří trvalý pobyt dítěte ve spolupráci s evidencí obyvatel města Teplic.

 3. Přidělí registrační číslo žádosti, které zašle na emailovou adresu uvedenou zákonným zástupcem. (V případě, že Vám registrační číslo nepřijde na Vámi uvedený email do druhého pracovního dne od podání žádosti kontaktujte neprodleně ředitelku školy).

 4. Dnem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno správní řízení.

 5. Do 30 dnů vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.

 6. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen v pondělí 23.5.2022 v 8.00 hodin na informační tabuli mateřské školy a na webu www.kastanekteplice.cz.

 7. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno na uvedenou adresu nebo bude možno si jej osobně vyzvednout dne 23.5.2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin v kanceláři ředitelky školy.

 8. Zákonný zástupce má možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí dne 20.5. 2022 v době od 8:00 do 12.00 hodin.

 

Informace vydala dne 2.3. 2022 Mgr. Martina Janotková, ředitelka školy